OrganKits

A new material for STEAM education based on plastination

Ortaokullarda, liselerde STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitimi için yeni bir eğitim materyali – OrganKits – oluşturmak

Ortaokullarda, liselerde OrganKits ve yenilikçi yöntemler kullanarak STEAM öğrenimini teşvik etmek

discover more

MD

Görevimiz

Liselerde yenilikçi eğitimi ve mükemmelliği artırmak

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ve Yaşam Boyu Öğrenme için Temel Yeterlilikler (KC) ile ilgili Avrupa Konseyi Tavsiyesi ile uyumlu olarak STEAM eğitiminin teşviki için yeni bir eğitim materyali tasarlanacak ve doğrulanacaktır..

Görevimiz

OrganKits, STEM/STEAM eğitimini tasarlayarak, uygulayarak ve yayarak teşvik etmesi. Yeni bir eğitim kaynağı artı aktif metodolojilere dayalı yenilikçi bir öğrenme yöntemi olarak OrganKits.

Hedeflerimiz

Ortaokul

ve liselerde (14-16 yaş) için temel eğitim konularına göre OrganKits tasarlamak.STEAM

pedagojik modeli aracılığıyla Temel Yeterliliklerin geliştirilmesini teşvik etmek.Sürdürülebilir

Kalkınma Hedefleri’nin (SDG) seçilen hedeflerini OrganKits’e entegre etmek.Gerçek

öğretim senaryolarında uygulama (test etme ve değerlendirme) yoluyla OrganKits’i uluslararası düzeyde doğrulamak.

OrganKits’in

yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Hedef gruplarımız

Lise öğretmenleri
Lise öğrencileri
Liseler
Bilim müzeleri, spor kulüpleri ve diğer paydaşlar